Lepení plexiskla a jiných plastů

Lepením plexiskla rozumíme trvalé spojení jednotlivých plexisklových dílů pomocí chemické látky (lepidla), která dočasně narušuje strukturu plastů a po vyschnutí vytváří pevný nerozebiratelný spoj materiálů. Zabýváme se lepením desek v ploše (vrstvení desek materiálu na sebe) a lepením hran na plochu desky (spojení v hraně materiálu).

Možnosti lepení hran plexiskla:

Lepení na tupo

Lepení na tupo

Lepení na 45° (nebo také na pokos)

Lepení na 45°

Na obě dvě uvedné možnosti lepení desek lze použít jednosložkové i dvousložkové lepidlo. Aplikace dvousložkového lepidla je složitější, ale takto lepený spoj vykazuje vyšší pevnost, čirost a žádný výskyt bublin. Použitím dvousložkového lepidla je lepený spoj tak dokonalý, že ani nelze poznat zda byl objekt lepen na tupo, či na pokos.

Lepení jednosložkovým lepidlem

Jedná se o běžný způsob lepení hran i ploch, který se provádí pomocí řídkého lepidla (námi používané řídké lepidlo Acrifix) nanášeného k lepenému spoji. Lepidlo mezi jednotlivé lepené desky, či hrany desek zateče kapilárně. Jedná se rychlý způsob lepení plexiskel. Nevýhodou použití jednosložkového lepidla při lepení materiálů je určitý výskyt bublin v lepeném spoji, který je závislý na zkušenostech pracovníka, přípravy lepených spojů a druhů lepených materiálů (například typ materiálu GS se lepí hůře než typ XT a způsobuje vyšší procento výskytu bublin). Díky unikátním výrobním postupům však dokážeme tento problém do velice značné míry eliminovat.


Lepení dvousložkovým lepidlem

Složitější způsob lepení hran či ploch plexi desek k sobě. Vyžaduje přesnou přípravu, zkušenost a zručnost při smíchání a včasném nanášení prostředku. Výsledkem je hezký čirý spoj, který neobsahuje bubliny a vykazuje výrazně vyšší pevnost lepeného spoje.


Plošné lepení desek, lepení ploch:

Zabýváme se plošným lepením plexisklových desek materiálu. Jsme schopni lepit k sobě různé síly (dokonce i plexisklové bloky), různé barvy a vrstvit materiál do požadované tlošťky. Často se v praxi lepí čiré plexisklo k barevnému plexisklu. Tím je docíleno probarvení čiré desky barevnou deskou a výsledný efekt je takový, že silný lepený materiál vypadá jako celý barevný. Jen při pohledu z boku (do hrany) materiálu je patrné, že se jedná o lepený spoj barevného a čirého plexiskla. Této metody lepení se využívá často, protože výrobci plexiskel vyrábějí barevné desky v omezené síle a to nejčastěji 3 mm.

Ukázka lepení plexisklových ploch, plošné lepení plexi bloků:

Cena lepení plexiskla

Cenové nabídky lepených spojů vytvořené firmou Plexiplast s.r.o. jsou (jestliže tomu v nabídce není uvedeno jinak) tvořeny na lepení jednosložkovým lepidlem s hranami lepenými na tupo. Pokud si zákazník přeje jiný druh lepidla či způsob lepu, je potřeba tuto skutečnost sdělit při zasílání poptávky.